POLOHA A KONTAKT

Pripravované priestory vzniknú transformáciou pôvodných železničných skladov, ktoré sú súčasťou vstupu do mesta od vlakovej stanice od roku 1955.

 

V zrenovovaných priestoroch si okrem vystavených automobilov, literárnych a umeleckých diel, dôkazov o klimatickej kríze nájde svoje dôstojné miesto aj prezentácia mesta Svätý Jur. Pre ilustráciu si dovoľujeme vám odprezentovať zopár historických pohľadov na mesto, ktoré sú reprodukciou pohľadníc z nášho archívu.

 

Veríme, že vytvoríme miesto, ktoré prispeje k väčšej medializácii, vyššej návštevnosti a záujmu turistov o mesto Svätý Jur a touto cestou zvýšime počet jeho pravidelných návštevníkov.

Všeobecný kontakt

sma((@))sma.sk 

 

Kontakt pre médiá

galya.terzieva((@))sma.sk

Tel: +421 907 135 897SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV, o.z.

Staničná 6,

900 21 Svätý Jur

Slovenská republika

 

IČO: 50632043 

Registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-50171