NAŠI NÁVŠTEVNÍCI
Na prvom mieste je náš návštevník.

 

DETI A MLÁDEŽ

Deti a mládeže sú naši budúci návštevníci a pre nich chystáme interaktívne prvky, zaujímavé predmety v kontexte zmeny klímy a ekologizácie prepravy. Strhujúce príbehy uplynulého úžasného storočia automobilového dizajnu podnietia ich kreativitu a bádanie po inováciách.

 

Mládež vtiahneme do sveta auto remesiel súťažnou výzvou svojpomocnej opravy fyzických exponátov, vytvorenia expozícií a zážitkových programov. V rámci pripravovaného obsahu kladieme dôraz na to, aby deti a mládež mohli mať vlastnú skúsenosť so šoférovaním, opravou, majstrovaním, dizajnovaním a čímkoľvek ďalším, čo im pomôže v príprave na budúcnosť. 

Pre fajnšmekrov pripravujeme špecializované odborné aktivity s akcentom na údržbu a obnovenie historických vozidiel. Návštevníci získajú prehľad o kedysi skrytých reštaurátorských postupoch, a zvedaví a zruční získajú aj kúzelné triky z reštaurátorského remesla.

 

MÚZEUM PRE ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Nemáme na mysli len bezbariérový prístup. Našou činnosťou budeme motivovať aj zdravotne postihnutých ľudí, aby nás navštívili, užili si expozíciu a zdieľali svoj pohľad na budúcnosť automobilov a mobilitu ako takú.Na druhej strane priblížime mladším návštevníkom celosvetovú realitu klimatickej krízy v podobe prívalových dažďov a dlhých období sucha, ktoré čiastočne zažívame aj vo Svätom Jure.

 

DOSPELÍ A DETI NAD 18

Pre dospelých spustíme online program s virtuálnymi premietaniami, workshopmi zručností, besedy, retrospektívy a aktivity v rámci duálneho vzdelávania. Nové formáty súčasných technológií zlepšia zážitok a umožnia návštevníkom zbierať a zdieľať obsah a inšpirovať sa k vytváraniu vlastnej inovácie a nápadov.