FINANCOVANIE A SLUŽBY

Príprava a úprava priestorov, vybavenie priestorov, vybavenie zázemia, príprava expozícií, realizácia knižného regálu a mnoho ďalších drobnejších výdavkov nás len čaká. Počítame a budeme počítať každé euro, aby sme finančne zriadili a prevádzkovali SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV.

 

Akékoľvek práce, ktoré budeme môcť zrealizovať svojpomocne alebo s dobrovoľníkmi, nebudeme nakupovať.Výdavky spojené s prípravou a prevádzkou aktivít sa budeme snažiť financovať z prenájmu časti nehnuteľností, z reklamných a marketingových služieb, z fotografických a filmových služieb, z organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí, z prenájmu exponátov alebo taktiež z vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

 

Všetky finančné príjmy SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV použije na financovanie aspoň časti svojich nákladov, pričom bude aktívne pracovať, aby dofinancovalo svoje zvyšné náklady z darov, sponzorských príspevkov a iných podporných finančných mechanizmov.