VÝSTAVA V ROKU 2023

Príprava priestorov múzea potrvá ešte niekoľko kvartálov v tomto, ako aj v roku 2024. Zmena klímy už prišla a reakcia ľudí v zmene správania je potrebná. Zároveň náš svet sa stáva ešte viac elektronický a diverzifikovaný. Pribúda nových foriem správania mladých, ale aj dospelých, veď práve v roku 2022 sme sa o tom mohli presvedčiť. Reakcia na energetickú nestabilitu je téma, ktorej sa chceme venovať počas tohto roka.

Skôr ako sa otvoria brány múzea s galériou, sme sa rozhodli zrealizovať našu druhú virtuálnu výstavu. Prvú výstavu sme zamerali na provokáciu stereotypov ľudskej mysle, klimatickú krízu a na propagáciu projektov zníženia emisií starších dopravných prostriedkov. Druhú výstavu uvedieme pod názvom:


Je baterková mobilita cesta?


Výstava je opäť zameraná na provokáciu stereotypného správania ľudskej mysle, tentokrát sa viac zameriame na baterky.
 
Ako tomu bolo v minulom roku, aj tento rok návštevníkom virtuálnej výstavy predstavíme starostlivo vybrané, pre stereotypné správanie vyrušujúce a inšpiratívne umelecké diela uznávaných umelcov z rôznych kútov sveta. S veľkou pomocou umeleckých diel, našich návštevníkov inšpirujeme k zamysleniu a vačšiemu nadhľadu nad baterkami, ich výrobou a ich ďalším osudom.

Virtuálne prezentovaná umelecká tvorba a batéria faktov o baterkách budú vizuálne exponované do prostredia mesačnej krajiny na mesiaci planéty Zem.

 

Nestereotypné prvky industriálneho dizajnu a umenia dokážu provokovať zmenu v životnom štýle u dospelých ako vidieť než pozerať sa na svet a príbehy ostatných . Cieľom druhej virtuálnej výstavy je povzbudiť ľudí, aby premýšľali o možnostiach racionálneho riešenia energetickej nestability.

 

Motto našich výstav:

ŽIŤ OTÁZKY, NIE ODPOVEDE.