PRVÁ VÝSTAVA V ROKU 2022

Príprava fyzických priestorov múzea potrvá ešte niekoľko kvartálov. Zmena klímy už prišla a reakcia ľudí v zmene správania je potrebná. Zároveň náš svet sa stáva ešte viac elektronický, kvôli pandémii. Pribúda nových foriem správania mladých , ktorí už takmer iný svet než digitálny ani nepoznajú.

 

Aj preto dva roky pred otvorením múzea s galériou, sme sa rozhodli zrealizovať virtuálnu výstavu. Prvú výstavu zameriame na provokáciu stereotypov ľudskej mysle, klimatickú krízu a na propagáciu projektov zníženia emisií starších dopravných prostriedkov uvedieme pod názvom:

Virtuálne prezentovaná umelecká tvorba a projekty mobility budú vizuálne exponované do prostredia mesačnej krajiny na mesiaci planéty Zem.

 

Nestereotypné prvky industriálneho dizajnu a umenia dokážu provokovať zmenu v životnom štýle u dospelých ako vidieť než pozerať sa na svet a príbehy ostatných . Cieľom virtuálnej výstavy je povzbudiť ľudí, aby premýšľali o možnostiach mobility a znížení karbónovej stopy za sebou.


 

Motto prvej výstavy

ŽIŤ OTÁZKY, NIE ODPOVEDE.

PROVOKÁCIA sTeReOtYpOv MYSLE

 

Výstava je zameraná na provokáciu stereotypného správania ľudskej mysle, klimatické zmeny a na propagáciu projektov zníženia emisií starších dopravných prostriedkov.

 

Návštevníkom virtuálnej výstavy predstavíme starostlivo vybrané, pre stereotypné správanie vyrušujúce a inšpiratívne umelecké diela uznávaných umelcov z rôznych kútov sveta. Predstavíme len umelcov, ktorí sú o krok vpred pred kreatívnymi. S veľkou pomocou umeleckých diel, našich návštevníkov nabádame k inšpiratívnym myšlienkam a vačšiemu nadhľadu.