VÝSTAVA V ROKU 2024

Príprava priestorov múzea potrvá ešte niekoľko kvartálov. Zmena klímy už prišla a reakcia ľudí v zmene správania je potrebná. Zároveň náš svet sa stáva ešte viac elektronický a diverzifikovaný. Pribúda nových foriem správania mladých, ale aj dospelých, veď práve v roku 2023 sme sa o tom mohli presvedčiť. Reakcia na energetickú nestabilitu je téma, ktorej sa chceme venovať počas tohto roka.

Skôr ako sa otvoria brány múzea s galériou, sme sa rozhodli zrealizovať našu tretiu virtuálnu výstavu. Predošlú výstavu sme zamerali na provokáciu stereotypov ľudskej mysle, klimatickú krízu a na propagáciu projektov zníženia emisií starších dopravných prostriedkov. Tretiu výstavu uvedieme pod názvom:


Nové auto = nové smeti na planéte?


Výstava je opäť zameraná na provokáciu stereotypného správania ľudskej mysle, tentokrát sa viac zameriame na odpad z automobilov.
 
Ako tomu bolo v minulom roku, aj tento rok návštevníkom virtuálnej výstavy predstavíme starostlivo vybrané, pre stereotypné správanie vyrušujúce a inšpiratívne umelecké diela uznávaných umelcov z rôznych kútov sveta. S veľkou pomocou umeleckých diel, našich návštevníkov inšpirujeme k zamysleniu a vačšiemu nadhľadu nad odpadom a jeho generovaním.

Virtuálne prezentovaná umelecká tvorba a batéria faktov o odpadoch vznikajúcich pri výrobe nových automobilov budú ako minulý rok vizuálne exponované do prostredia mesačnej krajiny na mesiaci planéty Zem.

 

Nestereotypné prvky industriálneho dizajnu a umenia dokážu provokovať zmenu v životnom štýle u dospelých ako vidieť než pozerať sa na svet a príbehy ostatných . Cieľom tretej virtuálnej výstavy je povzbudiť ľudí, aby premýšľali o možnostiach racionálneho riešenia hromadiacich sa odpadov.

 

Motto našich výstav:

ŽIŤ OTÁZKY, NIE ODPOVEDE.