AKTIVITY PRE MLÁDEŽ

Mládež je budúcnosť. Duálne vzdelávanie je jedna z ciest.

 

Prax je vstupenka, ale nie u nás. Po rokoch práce našich partnerov s mládežou v mimoškolských aktivitách sme si uvedomili, že jedným z najväčších problémov, ktorým mladí ľudia čelili po dovŕšení 18 rokov, je získanie praxe a poriadneho prvého zamestnania.

 

V spolupráci s našimi partnermi pripravujeme program, ktorý ponúkne pracovné školenia a prechodné zamestnanie v sociálnom podniku výroby a obnovy automobilov pre mladých ľudí vo veku 18-24 rokov, ktorí sú nezamestnaní alebo sociálne znevýhodnení.

 Študenti sa v praktickom školiacom programe budú učiť klasickým zručnostiam v oblasti renovácie áut a obchodu, pričom pri ich vzdelávaní neopomenieme ani mäkké zručnosti.

 

Po ukončení pracovných školení sa každý frekventant rozhodne čo ďalej. Jedna z možností bude aj pokračovať vo svojom vzdelávaní využívaním získaných zručností pri renovácii alebo prestavbe klasických automobilov.

 

Školiaci program pripravujeme v spolupráci s firmami z automobilového odvetvia, tak aby nadobudnuté zručnosti boli prenositeľné a pomohli frekventantom získať prácu vo vybranom výrobnom odvetví.