NAJVÄČŠÍ KNIŽNÝ REGÁL V EURÓPE

Viac ako desať rokov späť mnoho ľudí tvrdilo, že nástupom elektronických médií a čítačiek papierové knihy stratia opodstatnenie. Dnes v roku 2022 môžeme konštatovať, že knihy si našli svoje pevné miesto a zažívajú akúsi renesanciu, o ktorej sme nepochybovali, keď sme v roku 2010 pred Vianocami našli vyhodené knihy v smetiakoch za kostolom pri potoku vo Svätom Jure, a tak sme sa rozhodli založiť organizáciu Domov použitých kníh. Odvtedy zakladatelia a priaznivci združenia zachraňujú už prečítané knihy, posúvajú ich ďalším čitateľom. Dávame knihám druhú šancu.


Ako prvý na Slovensku sme 12 rokov späť začali šíriť myšlienku o záchrane

použitých vecí, v tomto prípade kníh. Prepoužitie sa tak stalo genetickým základom združenia omnoho skôr ako sa téma cirkulárnej ekonomiky začala viac spomínať. Združenie vykonáva reálne aktivity bez účelovosti.


Svojou aktivitou Domov použitých kníh inšpirovalo desiatky ďalších občianskych aktivistov k vytváraniu modelu posuň knihu ďalej.

Počas vyše 10 rokov existencie združenie realizuje celoročne verejnoprospešné aktivity zamerané na sprístupnenie kníh širokej verejnosti a podporu čítania u detí a dospelých. Vytvára reťazec služieb od záchrany nepotrebných kníh až po ich prinesenie na podujatia a do verejne prístupných knižných miest. Dopĺňame a posúvame staršie, nové a raz čítané knihy. Zvlášť̌ sa venujeme podpore čítania detí.

 

Všetky aktivity Domov použitých kníh realizoval bez finančnej podpory štátnych fondov a dotácií, ale s podporou stoviek dobrovoľníkov - jednotlivcov aj z radov firemných zamestnaneckých programov, ktorí pomohli pri príprave desiatok tisíc kníh na ich ceste k ďalším čitateľom.

Prinášame knihy za ľuďmi na krátkodobé podujatia a aj celoročne, budujeme miesta s knihami, aj na kolesách v automobilovej knižnici. Realizujeme knižné regály na netradičných, ale navštevovaných miestach. Celoročne dopĺňame knihy, starostlivo ich skladujeme, pripravujeme knihy pre školy, zariadenia sociálnych služieb a kultúrne podujatia. Prepravujeme tony, tisícky kníh a  knižného imobiliáru. Inšpirujeme ľudí aby zvažovali ďalší život svojich kníh a aktívne hľadali spôsoby ako s nimi ekologicky a kultúrne naložiť.

Zakladatelia občianskeho združenia sú často oprávnene označovaní ako záchranári kníh. Okrem knižného regálu v svätojurskom vinohradníckom dome (býv. bábkové divadlo) sme zriadili knižné miesta a mobilné knižnice na mnohých miestach a podujatiach na celom Slovensku.

Dlhé roky najväčším nákladom na záchranu kníh a zároveň limitáciou pre záchranu ešte väčšieho množstva kníh sú fyzické priestory.

 

Nové priestory, ktoré spoločne bude užívať Domov použitých kníh a SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV nám umožnia realizovať projekt najväčšieho knižného regálu v Európe. Gigantický regál by mal mať celkovú dĺžku police viac ako 1,2 kilometra a umožní nám pokračovať v záchrane kníh pre celé Slovensko.


Primárnym cieľom tohto unikátneho knižného regálu nebude zápis do Guinessovej knihy rekordov, ale vytvorenie miesta kde sa môžu sprístupniť knihy a vytvorí sa unikátny priestor. Roky pôsobenia Domova použitých kníh, stretnutia pri knižných regáloch s čitateľmi občianske združenie utvrdili v tom, že knihy sú stále prostredníkom, ktorý napomáha k diskusiám, rozvoju hodnôt a komunitným vzťahom.

S mobilitou kníh na ich ceste od majiteľov, pre ktorých sa knihy stali nepotrebnými k ďalším čitateľom má Domov použitých kníh bohaté skúsenosti.

 

Okrem vytvárania podmienok pre znovu použitie kníh od jednotlivcov sme prijali knihy v podobe troch kamiónov nových kníh od komerčných aj nekomerčných subjektov. Takto Domov použitých kníh zachránil a posunul ďalším čitateľom už takmer pol milióna kníh. V dnešnej elektronickej dobe Instagram, TikTok a YouTube nahrádzajú tradičné médiá. Veríme, že kolosálny knižný regál zaujme v mediálnom smogu a prinesie nových návštevníkov pre Domov použitých kníh, SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV ako aj mesto Svätý Jur.