SEMINÁRE

seminars

Semináre Slovakian Manager Academy sú zamerané na potreby každodenného podnikateľského života. Dôraz je kladený na intenzívne, prakticky orientované a na potrebách založené vzdelávanie. Teoretické aspekty sú sprevádzané množstvom praktických úloh, ako aj na praktických skúsenostiach samotných účastníkov. Základy moderného manažmentu sú vyvíjané spoločne s účastníkmi podľa ich individuálnych predchádzajúcich vedomostí, a rozšírené pomocou príkladov a problémov z praxe. Týmto spôsobom je zaručené veľmi praktické zameranie a tiež úspešné výsledky vzdelávania.

 

 

Trvanie seminárov je 1 deň 

Cena 130 € + DPH

V cene je zahrnuté občerstvenie, materiáli a certifikát o absolvovaní seminára.