IPE Management School v Paríži je kvalitná a medzinárodne uznávaná inštitúcia vyššieho vzdelávania – predstavuje Grande Ecole vrámci Réseau des Grandes Ecoles Specialisées (GES), IPE spolu s Paris Pole Alternance (PPA) poskytuje bakalárske a postgraduálne štúdium, ktorého cieľom je vychovávať manažérov s prvotriednymi zručnosťami a schopnosťami vytvárať kontinuálne a trvácne hodnoty pre globálnu ekonomiku a spoločnosť.
IPE Management School v Paríži svoje výučbové programy neposkytuje iba vo Francúzsku, ale rýchlo rozširuje svoje aktivity do viacerých krajín na rôznych kontinentoch. Naša medzinárodná perspektíva je tiež vyjadrená zvyšujúcim sa počtom spoluprác s profesijnými organizáciami, akými sú napríklad Inštitút Predaja a Marketingového Manažmentu (ISMM) a Medzinárodná Profesijná Asociácia Manažérov (IPMA), obe pôsobiace vo Veľkej Británii.
Inovatívne programy parížskej IPE Management School spĺňajú akademické potreby i pracovnú a priemyselnú orientáciu.
>Naše výučbové a študijné stratégie zahŕňajú bohaté Virtuálne študijné prostredie a snaha o ich dokonalosť vyústila v uznanie a certifikáciu škôl Paris Pole Alternance (PPA) a IPE Management School francúzskym štátom Úrovňou 1 (najvyššie akademické hodnotenie vo Francúzsku).
Súčasné postavenie Paris Pole Alternance (PPA), našej sesterskej obchodnej a manažérskej školy vo Francúzsku, odráža kvalitu našej výučby, nášu spôsobilosť a profesionálny prístup. Usilujeme o dokonalosť využívaním najnovších vedomostí založených na výskume v hodnotovo-orientovanej ekonomike.
Vďaka úzkej spolupráci medzi PPA a IPE Management School v Paríži, absolventi našich IPE-stupňov budú odmenení ako PPA tak aj IPE titulmi. 

 

 

Spoločnosť Sales Manager Akademie patrí k  najväčším súkromným poskytovateľom vzdelávacích programov  v oblasti manažérskeho vzdelávania v Rakúsku. Vznikla pred viac ako 20 rokmi odčlenením sa od Wirtschaftsuniversität Wien a je hrdá na svoj prepracovaný systém vzdelávania v oblasti manažmentu, marketingu a predaja. Štúdium je zacielené na problematiku vrcholového riadenia.

Bohatý vzdelávací program ponúka jednodňové semináre i komplexné štúdium univerzitného charakteru. Po jeho úspešnom absolvovaní  získate akademický stupeň vzdelania  "Master of Business Administration" (MBA), ktorý poskytuje  na základe nariadenia č 28, BGBl. II č. 367/2009 Ministerstva pre vedu a výskum.

 

Cieľom študijného centra Hohe Warte je zastrešiť  bohatú sieť kooperačných partnerských vzdelávacích inštitúcií spoločnosti Sales Manager Akademie. Sieť partnerských univerzít sa pohybuje v rozmedzí od Hamburgu  až po Belehrad,  z Bratislavy až do Bolzana. 

 

Pearson-EDEXCEL

Pearson EdexcelPearson Edexcel plc je globálny vydavateľ a popredná svetová vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Londýne, UK. Spoločnosť bola pôvodne založená Samuelom Pearson v roku 1844 ako stavebný a inžiniersky koncern, pôsobiaci pod názvom S. Pearson & Son, ale v súčasnosti je to jednak najväčšia vzdelávacia spoločnosť a najväčší vydavateľ kníh na svete, ktorá vlastní značky ako Financial Times a Penguin.

Edexcel je Pearsonův skúšobná divízia, ktorá sa zameriava na poskytovanie programov celoživotného vzdelávania. Bola založená v roku 1996 zlúčením dvoch subjektov, BTEC (Business & Technology Education Council – Obchodno – technologická vzdelávacia rada) a ULEAC (University of London Examinations and Assessment Council –Rada Londýnskej univerzity pre skušanie a hodnotenie). Tieto programy celoživotného vzdelávania a hodnotenia obyčajne viac známe ako BTECs. Sú to odborné / s praxou prepojené kvalifikácie a sú exkluzívne pre Edexcel.

BTECs siahajú od vstupnej úrovne po úroveň 8 (postgraduálnu úroveň) na Národnej sústave kvalifikácií (National Qualifications Framework - NSK) a ponúkajú progresívny rast na všetkých úrovniach, počínajúc prvou a národnou BTEC ekvivalentmi GCSE a A-levelu (resp.maturity). Sú vyvinuté v spolupráci s priemyslom a profesionálomi, s cieľom, aby boli relevantnými, progresívnymi a uznávané profesionálnymi zamestnávateľskými subjektmi a univerzitami.
Sú vysoko akceptované zo strany zamestnávateľov. V roku 2005/06, 260000 študentov študovalo BTECs na strednej škole; 63.000 študovalo BTECs v školách; 23.000 študovalo BTECs na vysokej škole, a 14.000 zamestnancov študovalo BTEC popri zamestnaní.
BTECs poskytujú viac praktický, reálny prístup k výučbe a rozvoju schopností v súčinnosti s teoretickým pozadím.

 

University of Nicosia

University of Nicosia, na Cypre, je globálne vzdelávacie centrum. Sústreďuje študentov z mnoha krajín, výučba prebieha väčšinou v angličtine a so sklonom k multikulturalizmu, univerzita poskytuje dynamické vzdelávacie prostredie v modernej, európskej krajine.

Univerzita sa zaviazala k dodržiavaniu noriem, ktoré sú v súlade s normami medzinárodného vysokoškolského vzdelávania. Z toho dôvodu prebiehajú na univerzite rôzne bakalárske magisterské a doktorandské programy, postavené na amerických a európskych systémoch vysokoškolského vzdelávania. Pri plnení svojho poslania sa University of Nicosia snaží:

  • naplniť univerzitné motto "vynikajúce výsledky vo vzdelávaní" tým, že podporujú študentov v snahe o dosiahnutie dokonalosti v každej činnosti.
  • Ponúka kvalitné, na kariéru orientované bakalárske a postgraduálne štúdium vo vybraných odboroch.
  • Priebežne reviduje a aktualizuje programy tak, aby držali krok s vývojom a normami v medzinárodnom vysokoškolskom vzdelávaní.
  • Zlepšuje komunikáciu študentov, demokratické vedenie a kritické myslenie.
  • Rozširuje príležitostí pre profesijné a sociálne interakcie.