„Možnosť získať popri zamestnaní fundované vzdelanie s perfektným mixom teórie a praxe. Poskytuje skutočné výhody oproti silnej konkurencii na stále náročnejšom trhu práce."

Wolfgang Stempicki MBA,
Key Account manažér v Baxter

 

„Vzdelanie z SMA sa v mnohých smeroch vyplatilo. Mohol som svoje v praxi získané vedomosti prediskutovať so skúsenými vedúcimi štúdia. Navyše, aj vzniknutá sieť manažérov je veľmi zaujímavá a užitočná."

Robert Fellinger MBA,
vrcholový manažér SCHENKER & CO AG

 

„SMA ponúka mnohým zamestnaným vrcholovým manažérom možnosť študovať popri zamestnaní. Vyvážená kombinácia teórie a praxe je rozhodujúcim faktom pre úspešnú pozíciu SMA na trhu."

Dr. Andreas P. Gibus MBA,
vrcholový manažér Leitl-Werke GmbH

 

„Absolvovať MBA štúdium na SMA bolo jedným z mojich najlepších rozhodnutí, ako doplniť moje súčasné Know-how z praxe o teoretické vedomosti. Keby mi výhody a možnosti absolvovať štúdium na SMA boli známe skôr, využil by som túto šancu už pred rokmi."

Mag. Christoph Pöll MBA,
vedúci logistiky koncernu SPAR AG

 

„Všetok obsah štúdia môžem využiť v Praxi. Odporúčam štúdium MBA na SMA všetkým manažérom, ktorí chcú dosiahnuť v práci viac."

Johann Baumkirchner MBA,
vedúci pobočky Raiffeisenbank