• Medzinárodne akreditovaný MBA program
  • Štúdium v slovenskom a anglickom jazyku
  • Časovo flexibilné štúdium - začnite kedykoľvek
  • Manažérske vzdelanie orientované na prax - riešenie prípadových štúdií
  • Individuálny prístup - rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností
  • Networking - kontakty pre Váš biznis
  • Štúdium v Bratislave, Žiline, Prešove, Viedni