Fakulta SMA

 

Sme hrdí na našu akadémiu, na ktorej pôsobí viac ako 30 profesorov a lektorov z vnútroštátnych a medzinárodných univerzít. Všetci naši lektori sú prominentní v príslušných oblastiach ich výskumu a zároveň si so študentmi budujú úzky vzťah a snažia sa vytvoriť priaznivé učebné prostredie. Sú veľmi skúsenými lektormi, ktorí učia študentov, ako používať manažérske techniky v každodennej práci.