Štúdium je zacielené na problematiku vrcholového riadenia. Na prax orientované manažérske vzdelanie doladí a zocelí vaše zručnosti a vedomosti, zlepší váš výkon a prehĺbi odborné vedomosti. Je vyvinuté medzinárodne uznávanými odborníkmi špeciálne pre zamestnaných ľudí. Časovo flexibilný program v slovenskom, resp. anglickom jazyku možno začať študovať kedykoľvek s možnosťou ľubovoľnej kombinácie jednotlivých seminárov a miest štúdia. Absolventi získajú akreditovaný, celosvetovo uznávaný titul Master of Business Administration, v skratke MBA. SMA je hrdá na svoje viac ako 30 ročné skúsenosti v poskytovaní postgraduálneho štúdia. Vznikla v 80. rokoch vo Viedni a od roku 2000 si buduje silné zastúpenie i na Slovensku. Študijné centrá sú v Bratislave, Žiline, Prešove a vo Viedni. Základný program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a celosvetovo uznávanou akreditáciou programov celoživotného vzdelávania PEARSON EDEXCEL. Master úroveň garantuje IPE Management School Paris vo Francúzsku, ktorá je nositeľmi najvyššej možnej akreditácie príslušnej krajiny.