Diplomové a intenzívne kurzy

 

executive intensive courses

Diplomové a intenzívne kurzy na SMA predstavujú kompaktné a prakticky orientované vzdelávanie pre obchodných manažérov za účelom zlepšenia ich odborných znalostí a aktualizovania ich špecifických znalostí. Kurzy majú hodnotu 15 alebo 30 ECTS a sú prezentované v modulových blokoch. Každý modul má dĺžku tri alebo štyri dni.

 

To znamená pre účastníkov:

  • Modulárne vzdelanie prostredníctvom externých prezenčných blokov
  • časová a miestná flexibilita - študenti si môžu vybrať štúdium v Bratislave alebo Prešove
  • prakticky orientovaná výučba, ktorá je priamo aplikovateľná